Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Εκμάθηση γερμανικής γλώσσας - Οδηγός εργασίας στην Γερμανία

Εκμάθηση γερμανικής γλώσσας

Οι Έλληνες υπήκοοι που επιθυμούν να ζήσουν στη Γερμανία, οφείλουν να μάθουν όσο πιο
γρήγορα γίνεται τη γερμανική γλώσσα. Μόνο έτσι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες, να γνωρίζουν νέα πρόσωπα, να συνεννοούνται στην καθημερινότητά τους,
να αναζητήσουν εργασία κ.λπ. Η γλώσσα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Για να μπορούν να
ανταπεξέρθουν στην απλή καθημερινότητα, απαιτείται το επίπεδο Β1 του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες. Το επίπεδο Β1 είναι απαραίτητη
προϋπόθεση. Εάν επιδιώκεται η επαγγελματική εξέλιξη (γιατροί, επιχειρηματίες κ.λπ.),
απαιτούνται τα επίπεδα Β2 ή και C1. Κατέχοντας γνώσεις επιπέδου C1, είναι εφικτή η
πρόσβαση σε γερμανικό πανεπιστήμιο. Προτείνεται η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας
πριν την εγκατάσταση στην ξένη χώρα. Τα επίπεδα Α1 και Α2 αποκτώνται σχετικά εύκολα
και παρέχουν τις βασικές γνώσεις. Απαραίτητο είναι τα περιεχόμενα να
προσανατολίζονται στην καθημερινή επικοινωνία (και λιγότερο στη γραμματική και την
χωρίς λάθη χρήση της γλώσσας).Μετά την άφιξη στη Γερμανία είναι σκόπιμη η συστηματική παρακολούθηση μαθημάτων
σε κάποιο κέντρο εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. Ως πολίτης ενός κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Έλληνας δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να συμμετέχει στα
επονομαζόμενα «Integrationskurse», δηλ. τα επιδοτούμενα τμήματα Γερμανικών που
προσφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF). Παρ' όλα
αυτά δεν αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (π.χ.
εάν υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήματα). Συνεπώς, είναι σημαντική η ενημέρωση στο
πλησιέστερο κέντρο εκμάθησης γερμανικής γλώσσας.

Τα τμήματα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας της BAMF κοστίζουν 1,20 € ανά διδακτική
ώρα και διαρκούν 645 ώρες (από επίπεδο Α1 έως Β1). Εντατικά, ωστόσο πιο ακριβά, είναι τα
τμήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε (Goethe-Institut). Ανάλογα με την πόλη όπου κατοικεί
κανείς, προσφέρονται διάφορες δυνατότητες εκμάθησης Γερμανικών π.χ. σε Κέντρα Λαϊκής
Επιμόρφωσης (VhS) αλλά και σε ιδιωτικά ινστιτούτα.

Περισσότερες πληροφορίες
Διαδίκτυο
www.bamf.de
www.vhs.de
www.goethe.de
www.jmd-portal.de

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου